اگر علاقه مند به فیلم های پلیسی باشید ، متوجه خیلی مسائل می شوید .

از قبیل حرکات عجیب برای رساندن پیام از فرستنده به گیرنده .

ما در حالت معمولی نیز با انجام حرکاتی مانند : اخم ، لبخند ، دست به سینه نشستن و غیره

علایق و سلیقۀ خود را به دیگران انتقال می دهیم .

حال می خواهم شما را با یکی از رایج ترین و مرموز ترین خط های دنیا آشنا کنم .

خط محبوب مورس :


ماشین مخصوص مورس

با من همراه شوید ....

در این جا خط مورس را در زبان فارسی و انگلیسی و همچنین اعداد و قانون آن ها به شما نشان می دهم :


زبان مورس را بیاموزید


استفاده از سیگنال های مورس یکی از روش های ارسال پیام از راه دور و همچنین درخواست کمک در شرایط اضطراری و یا حتی تبادل اطلاعات است.

زبان مورس را بیاموزید

مخابره پیام بوسیله ارسال و دریافت سیگنال های مورس به سالهای بسیار دور بر می گردد که تقریبا در بسیاری از ادارات، ارگان ها، وزارتخانه ها و نظام کاربرد داشته است. بطور معمول از دستگاه های بسیار ساده الکتریکی جهت ارسال و دریافت سیگنال های مورس استفاده می شده اما باید بدانید که ارسال این سیگنال ها به روش های متفاوت صوتی و تصویری امکان پذیر است. روش های ارسال سیگنال صوتی مانند استفاده از سوت ها، طبل ها و هر آنچه که بتوان صوتی کنترل شده را به دور دست انتقال داد و روش های تصویری مانند استفاده از دود، نور ( لیزر، آینه، چراغ قوه و... ) و ابزارهای متفاوتی که بتوان سیگنال های دیداری و تصویری را انتقال داد.

در ارسال پیام توسط سیگنال های مورس کمی نیاز به تمرین دارید اما قبل از آن باید با معادل فارسی و انگلیسی این علامات آشنا باشید که در این مقاله ما این علامت ها را به همراه معادل انگلیسی و فارسی آن در اختیار شما علاقه مندان قرار داده ایم:

زبان مورس را بیاموزید

در ارسال سیگنال به روش مورس فاصله زمانی بسیار مهم می باشد و باید برای اجرای خط ها و نقطه ها و همچنین فاصله میان آنها واحد های زمانی را رعایت کنید تا اختلال در تشخیص حروف، کلمات و اعداد رخ ندهد. به واحد های زمانی زیر برای ارسال سیگنال توجه داشته باشید.

- مقدار زمان اجرای نقطه، یک واحد زمانی

- مقدار زمان اجرای خط، سه واحد زمانی

- فاصله زمانی بین اجرای نقطه با خط یا نقطه با نقطه و یا خط با خط دو واحد زمانی

- فاصله زمانی مکث بین حرف با حرف سه واحد زمانی

- فاصله مکث بین کلمه با کلمه، پنج واحد زمانی

- طول زمان اجرا برای عدد صفر معادل 3 خط

 

 


قانون خط و نقطه


تا آموزش بعدی ....