مانترا چیست؟

چه قدرتی دارد ؟

چه گونه عمل می کند ؟

با من همراه شوید تا از تمامی پاسخ های این پرسش ها آگاه شوید .

قدرت عظیم مانترا

برای شروع بهتر است ابتدا ببینیم مانترا به چه معناست:

مانترا یک یا چند کلمه می باشد که دارای قدرت روحی معنوی خاصی است و به صورت ذکر برای انجام مراقبه و... استفاده می شود.

مانترا واژه ای سنسکریت می باشد که از دو کلمه "مان" و "ترا" تشکیل شده ، مان یا ماناس به معنای ذهن ، و "ترا" که از کلمه تریاتی می آید معنای که حدودی آزاد کردن را دارد.

پس مانترا به معنای آزاد کننده ذهن می باشد ! البته این یکی از کارکردهای مانتراست و در واقع مهمترین کارکرد آن، چرا که هدف تمام تمرینات معنوی عالم آزاد کردن ذهن از جهل و توهم و تغییر بینش و ادراک ماست، بدون رهایی از اثارت ذهن و یا آزاد کردن ذهن تمام تمرینات معنوی دیگر به ثمر هستند و حتی شاید در بسیاری از اوقات اشتباه.

تمام بوداهای (روشن ضمیران) گذشته ، حال و آینده، فقط یک چیز را آموزش داده اند، تزکیه ذهن. - بودهیدارما

مانترا همیشه از یک یا چند کلمه تشکیل شده ، که فرم صوتی و تجلی نیروی الهی خاصی می باشد، مثلا مانتراهایی که اسامی خداوند هستند در واقع تجلی قدرت الهی خداوند یا جلوه خاصی از خداوند در صوت می باشد ، در واقع با تکرار یک نام مقدس الهی شما در حال نیایش و فراخوانی آن فرم و تجلی الهی می باشید که باعث ایجاد ارتعاشات مقدس و الهی در وجود شما می شود و ارتعاشات شما را به سطح والاتری افزایش می دهد تا از فرمهای پست تر انرژی مانند بیماری ، انرژی، افکار و احساسات منفی و... آزاد شوید.

پیش از ادامه لازم است تا کمی با الهیات سنن معنوی آشنا شوید

در الهیات بسیاری از سنن معنوی خداوند در دو وجه شناخته می شود :

1- وجه بدون شکل 2- وجه با شکل 

وجه بدون فرم خداوند یعنی بعدی از خداوند که ورای تمامی اشکال و فرمها و صفات است، یعنی فاقد صفت و والاتر از هرگونه توصیف و تعریف، یا به عبارتی روح بدون شکل و فرم و مطلق ( در هندوئیم و تانترا آن را ، پارا شیوا ، پوروشا ، پارا برهمن، نیرگونا برهمن، و... می نامند )
وجه با فرم یا متجلی خداوند، یعنی بعد متجلی شده خداوند در خلقت و شکل و فرم می باشد. در تمامی سنن معنوی، هستی تجلی قدرت خداوند، و ذات او تعریف می شود. ( در تانترا به آن پراکریتی، شاکتی، ساگونا برهمن، مایا و... می گویند)

در اسلام عرفا آن را کلمه الله می نامند که معادل همان لوگوس (کلمه) در مسیحیت و الوهیم در یهودیت می باشد.

سیکها آن را اُمکار می نامند و یوگای معروف یا تمرین معنوی معروف آنها که بر اصل مانترا بنا شده : "صورات شبدا یوگا" نامید می شود. مانترای معروف سیکها " اِک اُمکار" است . اِک یعنی یک، و اُمکار یعنی خداوند، پس اک اُمکار یعنی خداوند یکتا. بعدها افرادی اِک اُمکار را تبدیل به اکنکار کردند ، و "صورات شبدا یوگا" را که به معنی یوگای نور و صوت می باشد به "آیین نور و صوت خداوند" !

چون هدف ما بررسی فلسفه و الهیات نیست همین مقدار توضیح کافیست، بر گردیم به موضوع اصلی:

صوت بعد متجلی خداوند معرفی می شود، و مانترا نیز بعد متجلی خداوند. گفته شده که مانترا و جلوه الهی آن با هم یکی هستند، و خداوند در شکل آن مانترا متجلی گشته، به همین خاطر گاهی مانترا را کالبد خداوند می نامند.

پس شما زمانی که مانترای جلوه الهی خاصی را تکرار می کنید در حال برقراری ارتباط و فراخونی قدرت آن جلوه هستید. این یکی از رازهای مانتراست... مانترا تجلی خداوند در فرم صوت می باشد.
گفتیم که مانترا یعنی آزاد کننده ذهن ، کارما چیزی نیست جز آنچه در ذهن ما انباشته شده و افکار ما تجلی کارمای ما هستند، زمانی که یک مانترا را تکرار می کنید اصوات خاص آن که قدرت پاک کنندگی دارند، در واقع کارما و افکار شما را در سطوح نا خود آگاه آزاد می کنند ، یک مانترا می تواند کارما و افکار فرد را پاک کند ، و چرا که نه ؟ آیا نام خداوند محدود است ؟

مانترا همچنین آزاد کننده نیروی درونی ، کندالینی و پتانسیل روحی فرد نیز می باشد، هر مانترا از سیلاب های خاصی تشکیل شده که همه توسط علم مانترا قابل تفسیر هستند ، هر سیلاب تجلی انرژی خاصی می باشد و ترکیب آن اثر مخصوصی را بر فرد دارد ، به طور مثال یک مانترا روی چاکراهای به خصوصی در فرد تاثیر می گذارد (بسته به مانترا) و حتی می تواند موجب بیداری آنها شود.

مانترا در بسیاری از متون مقدس و سخنان اساتید بزرگ به عنوان یکی از برترین و والاترین راههای رسیدن به آگاهی الهی و رهایی نام برده شده. مانترا قدرتی همانند آتش دارد که می تواند ناخالصی های فرد را بسوزاند

ملیونها مانترا وجود دارند که اهداف مختلفی را دنبال می کنند، اولین و مهمترین دسته مانتراها، مانتراهای "موکشا" یا مانتراهای رهایی هستند، قدرت اصلی این مانتراها در رساندن شخص به فرا آگاهی و رهایی می باشد. این مانتراییست که به عنوان مانترای اصلی برای مدیتیشن و تزکیه و... استفاده می شود.

مانتراهای بیشمار دیگری برای مقاصد مختلفی وجود دارند که طور سریع برخی از انواع آنها را ذکر می کنم :

مانترای مخصوص شفابخشی، حفاظت، بیداری انرژی، کوندالینی، چاکرا، چشم سوم ، برون فکنی، به دست آوردن انواع قدرتهای روحی، از بین بردن نیروهای منفی مثل جادوی سیاه یا موجودات منفی، کنترل ارواح یا انسان، تاثیر گذاری، کاریزما، آسیب رساندن، غلبه بر عناصر مانند آتش، متجلی ساختن آرزوها، ثروت، عشق، سلامت، خنثی کردن تاثیرات مخرب سیارات و...

هر مانترا فرمی از انرژیست ، ولی انرژی و ریشه تمام مانتراها یکیست که به آن اُم می گوییم در واقع اُم ریشه تمام اصوات و مانتراهاست ، اُم کلمه معنا داری نیست اما مفاهیم بسیاری دارد ، اُم صوت بنیادین و ریشه اصوات است ، اُم ارتعاش آغاز خلقت و تجلی عالم مادی و ظریف است. اُم همان کلمه الهی خداوند یا درواقع تجلی انرژی خداوند است که عالم را خلق می کند ، در الهیات مسیحی به آن لوگوس یا کلمه می گوییم ، و انجیل یوحنا اینچنین آغاز می شود:

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود
در ابتدا با خدا بود.
از او همه بوده و بی او هیچ نبوده از آنچه که هست.

در قرآن کلمه الله نامیده می شود ، و سیکها آن را اُمکار که همان اٌم می باشد می خوانند.

پس اُم آغاز انرژی و ریشه همه انرژی های دیگر است ، انرژی فرمهای بی پایانی دارد ، انرژی در ذات نه مثبت است و نه منفی و آن هدف و نیت پشت آن است که آن را مثبت و سازنده و یا منفی و مخرب می کند. به علاوه بر این چیزی که درجایی منفی است در جای دیگر ممکن است مثبت باشد. بگذریم...

گفتیم که مانتراها بیشمارند و دسته بندی های مختلفی دارند ، اما مهمترین مانتراها هدف تعالی و رهایی را دنبال می کنند و همینطور متعلق به یک جلوه الهی خداوند هستند... 

شاید با خواندن لیست انواع مختلف مانترا دچار هیجان شده باشید که سریع به دنبال یادگیری مانترای مخصوص هدفتان رفته و آن را تکرار کنید! اما قبل از آن با هم چند مورد را در مورد عملکرد مانترا و چگونگی ثمر دادن آن مرور کنیم :

تکرار مانترا و مخصوصا مانتراهای دستیابی به اهداف فرعی مثل ثروت ، عشق و... پیش نیازهای خاصی دارد که من اینجا قصد ندارم که آن را آموزش دهم و مسلما نمی توان آن را با یک نوشته آموزش داد چرا که بسیار گسترده می باشد ، اما در حد معرفی آن را مرور می کنیم:

یک مانترا زمانی با سرعت و قدرت بالا نتیجه می دهد که توسط فردی مانند گورو (استاد معنوی) و یا فردی که توانایی انتقال تشرف و انرژی مانترا را دارد به فرد داده شود، و یا به طور عامیانه شخص تشرف آن را دریافت کند، در غیر اینصورت باز هم مانترا موثر است اما به تلاش و استمرار بیشتری برای رسیدن به نتیجه نیاز است.

مانترای هدف باید در بهترین حالت توسط فردی به صورت شهودی معرفی شود، گرچه بسیاری از اوقات مانتراها می توانند توسط محاسبات آسترولوجی، ستاره شناسی، علم اعداد و حروف، سن و... محاسبه شود اما این گونه مانترا مانترایی پر ثمر و با روح نیست، و باید به این موضوع توجه کرد که علم و محاسبات، مطلق و خالی از خطا نیستند.

برای رسیدن به بهترین نتیجه، مانترا باید در زمان و مکان خاص و ثابت، لباس خاص، تسبیح مناسب و به تعداد خاص تکرار شود، همچنین فردی که به صورت جدی در دوره تکرار مانترای خاصی به سر می برد معمولا باید تمرینات خاصی را برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی ذخیره شده مانترا انجام داده و اکثریت اوقات از تماس با جمع دوری کند... البته این نکات فقط به عنوان آشنایی با روش سنتی تکرار مانترا برای دستیابی به هدف عنوان می شود، چرا که انجام اکثریت این کارها فقط در معبد ، مکان تمرینات معنوی و دوری از اجتماع ممکن است که روش مناسب برای عصر حاضر نیست. قصد من این است که به شما روش ساده و موثر استفاده از برخی مانتراها را آموزش دهم نه اینکه دستورالعمل های سخت یا ناممکن را بیان کنم.

میرسیم به قسمت جذاب این مقاله که قسمت کاربردی و عملی می باشد! 

در زیر تعدادی از مانتراهای عمومی و مهم را که بسیار موثر و قدرتمند می باشند معرفی می کنم شما می توانید بر اساس شهود و حس درونی خودتان یک را انتخاب و تکرار کنید، چرا که تقریبا تمام این مانتراها مانتراهای عمومی و قابل استفاده توسط همه هستند. می توانید از خالق هستی و خود برترتان درخواست کنید تا شما را در انتخاب مانترای مناسب هدایت کند.

اما قبل از آن به دقت با نکات مهم در مورد تمرین مانترا توجه کنید :

1- مانترا زمانی موثر است که با باور و ایمان قلبی به خداوند و نیروی الهی و نور ، یا هرچه می نامیدش انجام شود، مانترا را مکانیکی تکرار نکنید آن را با احساس تکرار کنید، اگر تکرار مانترا بدون ایمان و احساس کافی بود همه کامپیوتر ها روشن ضمیر می شدند!

2- مانترا را با تعداد مناسبی شروع کنید و به صورت هفته ای کمی به آن اضافه، کنید. هرگز در تکرار مانترا افراط نکنید چون می تواند انرژی شما را بیش از حد تحملتان بالا ببرد و شما را از تعادل خارج کند.

3- نظم در تکرار مانترا از تعداد آن مهمتر است، در صورتی که روزی یک مالا (108 دور) مانترا را تکرار کنید بهتر است تا اینکه یک روز 1 مالا ، 3 روز تکرار نکنید و روز بعد 10 مالا تکرار کنید. تمرین باید پیوسته و منظم باشد.

4- هر مانترا مربوط به یک جلوه الهی خداوند است مثلا مانترای شیوا (خداوند، روح کیهانی) مانترا و نام اوست. زمانی که مانترای مربوط به یک جلوه را تکرار می کنید باید با آگاهی از معنی آن (مگر اینکه مانترا بی معنی باشد) آن را انجام دهید و عشق و تسلیم خود را نسبت به خداوند ابراز کنید. مانترا نباید بدون نیت معنوی و عبودیت تکرار شود.

5- مانترا به روشهای مختلفی تکرار می شود، بهترین نوع تکرار مانترا جهت مدیتیشن تکرار ذهنی آن است و نه با صدای بلند ، زمان که ذهنتان آشفته است می توانید با صدای بلند شروع کنید و دور بعدی را ذهنی انجام دهید.

6- برای تکرار مانترا از مالا یا تسبیح 108 دانه ای استفاده می شود ، 108 عدد مخصوص و مهمی در تکرار مانترا و بسیاری از موارد دیگر می باشد، به علاوه برای شمردن مانترا نیاز به تسبیح دارید، مالا انرژی مانترا را در خود نگه می دارد. مالا را در جعبه مخصوصی نگه دارید و فقط در زمان انجام تمرین از آن استفاده کنید، آن را به دیگران نشان ندهید. برای مانتراهای مخصوص مالاهای مخصوص استفاده می شود که توضیحش در اینجا نمی گنجد، اما به عنوان استفاده کلی می توانید از مالای کریستال کوارتز استفاده کنید که بسیار عالیست. روش شمارش مانترا با مالا به صورت ساده این است که با هر مانترا یک دانه را رد کنید تا به آخرین دانه مالا برسید، وقتی به آخر رسیدید دانه وسط یا همان شیخک تسبیح را رد نکنید بلکه دور بزنید و برگردید.

7- گرچه حتی تکرار اندکی مانترا در روز فواید خاص خود را دارد ، ولی باید بدانید که موضوعاتی که در مورد مانترا گفته می شود ، مثلا سیدهی یا نتیجه مانترا معمولا به سادگی به دست نمی آید و نیاز به تمرین جدی و نظم دارد، چون این مقاله به جزئیات سنتی مانترا نمی پردازد من از ذکر قوانین سنتی تکرار مانترا صرف نظر می کنم و فقط به عنوان اشاره توضیح کوتاهی می دهم: معمولا سیدهی یا نتیجه مانترا بعد از تکرار مانترا در تعداد خاصی به دست می آید، آنهم نه تکرار غیرجدی و ناقص مانترا، بلکه تمرین جدی به همراه ایمان به قدرت آن مانترا. (اگر به قدرت نام الهی ایمان ندشاته باشیم اصلا چرا باید آن را تکرار کنیم؟!) به این تعداد مانترا به اصطلاح "پوراسچارانا" می گویند که معادل ضرب سیلاب های مانترا در 10.000 می باشد. مثلا مانترای OM Namma Shivaya که از 5 بخش تشکیل شده (بدون احتساب اُم) باید 5x100.000 یعنی 500.000 تکرار شود. البته باز هم تکرار می کنم که این محاسبه فقط در حد یک اصل کلی هست، و ثابت نیست. به علاوه اینکه توصیه استاد یا گورو اصل است. 

8- مانتراها ، به خصوص مانتراهای رهایی ، معمولا عوض نمی شوند (حد اقل برای مدت طولانی چند ساله) مگر اینکه گورو یا استاد شایسته اینگونه تشخیص بدهد. از پریدن از مانترا به مانترای دیگر خود داری کنید! اینکار نه تنها نتیجه مناسبی نخواهد داشت ، حتی احتمال آن زیاد است که شما را دچار آسیب دیدگی سایکیک ، انرژی کرده و از تعادل خارج کند.

9- بهترین زمان برای انجام تمرین مانترا زمانی است که تنفس در سوراخ سمت چپ بینی و یا هر دو سوراخ به صورت یکسان جریان دارد، اما زمان جریان تنفس از بینی راست مناسب نیست. تنفس به صورت متناوب در اثر تغیرات انرژی در کانالهای اصلی بدن (3 نادی) تغییر می کند که توضیحات مربوط به خود را دارد و در این بحث نمی گنجد. در صورتی که می خواهید مانترا را تکرار کنید اما تنفس در بینی راست جاریست یک راه ساده برای تغییر دادن آن وجو دارد، به پهلوی راست دراز بکشید و دست چپ خود را زیر بغل راست بگذارید به طوری که انگشتان و کف دست به این ناحیه فشار متعادلی بیاورند، می توانید دست را هم کمی فشار دهید. بعد از دقایقی کوتاه متوجه خواهید شد که جریان تنفس از راست به چپ تغییر خواهد کرد.

معرفی تعدادی از مانتراهای بسیار قدرتمند:

مانترای اُم : همانطور که گفته شد اُم مانترای نخستین است و می تواند به عنوان مانترای مدیتیشن استفاده شود.

برای افزایش قدرت این سادانا (تمرین) می توانید تمرین "آنتار تراتاکا" یا تمرکز بر روی تصویر در درون را نیز به آن اضافه کنید، به این صورت که عکسی از حرف اُم را جلوی خود قرار می دهید و روی آن تمرکز می کنید و همزمان مانترای اُم را تکرار می کنید، بعد از مدتی چشمان خود را بسته و تصویر را جلوی چشمان بسته حفظ می کنید و روی آن همراه با تکرار مانترا مراقبه می کنید. 

اکر با این مانترا بدون مالا مراقبه می کنید، می توانید آن را با دم و بازدم هماهنگ کنید، یه بار اُم را در دم و یک بار در بازدم به صورت کشیده تکرار کنید.

این تمرین ساده را دست کم نگیرید ! 


مانترای "اُم ناماه شیوایا" که به عناوین پانچاکشارا مانترا و ماها مانترا (مانترای اعظم) نیز شناخته می شود.

ترجمه این مانترا چنین است : به خداوند تعظیم می کنم ، یا به خداوند درونم تعظیم می کنم 
این مانترا مانترای بزرگ رهایی نامیده می شود ، هدف اصلی آن اتحاد با خدوند و سوزاندن تمام گناهان و کارماها می باشد، این مانترا 5 عنصر بدن را تصفیه می کند، ذهن را خالص می کند، فرد را حفاظت می کند، شخص را به خود برترش متصل می کند و فرد را از وابستگی های مادی آزاد می کند، به گفته ماها آواتار باباجی این مانترا از هزاران بمب اتمی قدرتمند تر است و هر چیز توسط آن دست یافتنیست! و این مانترای نخستین و ازلی است که توسط خداوند به بشریت داده شده. 
" نام خداوند مانند شهد الهی است.، آن را در تمام زمان تکرار کنید اُم ناما شیوایا. این ماها مانترا ست ، مانترای اعظم واصلی که توسط خداوند به بشریت داده شده، همه باید آن را تکرار کنند، آن را می توان به هرکس داد و هرچیزی توسط آن دست یافتنیست" - باباجی

بهترین مالا (تسبیح) برای تکرار این مانترا ، مالای رودراکشای پنج پر (پانچا موکی) می باشد.

مانترای اصلی تارا : اُم تارِ توتارِ تورِ سٌها 

تارا جلوی مادرانه و مونث خداوند می باشد ، مانترای بالا یک مانترای بخشنده تمام اهداف می باشد ، به این نوع مانتراها ساروا سیدهی می گویند.

مانترای: اُم مانی پادمه هوم 
یکی از مانتراهای بسیار قوی بوداییست که هدف آن رسیدن به روشن ضمیری می باشد.


مانترای کالی ماهاویدیا : نوشتن این مانترا به فارسی سخت است آن را به انگلیسی می نویسم:

Krim Krim Krim Hum Hum Hrim Hrim Dakshine Kalike
Krim Krim Krim Hum Hum Hrim Hrim Swaha

کالی جلوه از بین برنده بدیها ، تاریکی، شیاطین و موجودات منفی، محافظ، تزکیه تاریکیهای درونی و.. می باشد

مانترای فوق نیز ساروا سیدهی می باشد.

مانترای واما مارگای کالی یا مانترای 15 سیلابی اعظم:

اُم هیریم شیریم کیلیم اَدیا کالیکا پارام اِشواری سواها 

(توجه کنید که در تلفظ کلماتی مثل هیریم ، ه تقریبا ساکن تلفظ می شود نه مانند هی-ریم ، برای همین در انگلیسی آن را Hrim می نویسند نه Hirim )

این مانترا نوعی رشد معنوی ، روحی جهشی در فرد ایجاد می کند ، این مانترا مناسب برای همه نخواهد بود، چرا که افراد کمی ظرفیت تغیر سریع و شدید را دارند. این مانترا شما را با نیمه تاریک وجود خودتان روبرو می کند تا از آن آزاد شوید ، کارما و افکار و الگوهای حسی فکری منفی را به سرعت به سطح می آورد تا پاک شود ، به یاد داشته باشدی این جلوه الهی ریشه کن کننده جهل و دروغ است ، برای تکرار این مانترا نیاز به مقداری ایمان و صداقت با خود هست!

این مانترا همچنین از بین برنده تمام چیزهای منفی ، جادوی سیاه ، موجودات منفی و... می باشد


اُم آه را پا ذا نا دی

مانترای بودا منجوشری ، جهت دست یابی به خرد و روشن ضمیری

گانش ماها مانترا

مانترای اعظم گانشا ، از بین بردن موانع مادی و روحانی، دستیابی به خرد ، هوش ، ثروت و...

مانترای بودای شفا ، سانگیه مِنلو ( بایشاجیا گورو)

بودای شفا یکی از بوداهای معروف می باشد که متون بودیسم ذکر می کنند که در زمان سیر و سلوک خود عهد بسته زمانی که به روشن ضمیری کامل دست یافت همه آنهایی که او را فرا می خوانند شفا و برکت دهد. و مانترای او که در زیر آورده می شود زمانی که به روشن بینی می رسد از زبان او خوانده شده (خلاصه نقل قول متون بودیسم) 

اُم نامُ باگاواته بایشاجیا گورو – وایدوریا پِرابها راجایا – تاتاگاتایا – آرَهَته سامیاکسام بودایا – تِدیاتا آم بایشاجیه ، بایشاجیه ، بایشاجیه – سامودگاته سُواها

namo bhagavate bhaiṣajyaguru
vaiḍūryaprabharājāya tathāgatāya
arhate samyaksambuddhāya tadyathā:
oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye mahābhaiṣajya-samudgate svāhā.

فُرم تبتی مانترا :
TAYATA OM BEKANZE BEKANZE MAHA BEKANZE RADZA SAMUDGATE SOHA

ماهامریت یونجایا مانترا ( مانترای غلبه بر مرگ )

این مانتر برای شفابخشی ، رهای از ترسها به خصوص ترس از مرگ، رهایی از اثرات مخرب سیارات، طول عمر، روشن ضمیری .. استفاده می شود.

اُم تِریامباکام یاجاماهِ سوگاندهیم پوشتیواردانام ، اورواروکامیوا باندانان ، مریتیورموکشیا مامریتات

Om tryambakaṃ yajāmahe sugandhiṃ puṣṭi-vardhanam
urvārukam iva bandhanān mṛtyormukṣīya māmṛtāt


مانترای تارا برای دستیابی به ثروت و موفقیت 

اُم تاره توتارِ تورِ جامبِ مُلِ دانامِتی هیری-ه سواها
Om Tare Tutare Ture Jambemole Danamethi Hrih Swaha


-----------------------------------------------------------------------------

تلفظ و چنتینگ اکثر مانتراهای بالا را می توانید در یوتوب پیدا کنید

دانش مانترا بسیار عظیم و گسترده می باشد، توضیح فوق تنها نگاهی خلاصه به آن جهت آشنایی و استفاده سریع مانترا می باشد. 


با آرزوی تعالی 
اُم سات چیت اِکام براهما
( اُم حقیقت مطلق ، آگاهی مطلق ، واحد ، خداوند خالق )منبع : جیوتی مارگا (راه نور) - ماهاچیتا باهوروچی